Cieszcie się, im bardziej jesteście uczestnikami cierpień Chrystusowych, abyście się cieszyli i radowali przy objawieniu się Jego chwały. Błogosławieni jesteście, jeżeli złorzeczą wam
z powodu imienia Chrystusa, albowiem Duch chwały,
Boży Duch na was spoczywa.

 1 P 4, 13-14