Słowo życia

Trwajcie we Mnie, a Ja w was trwał będę. Kto trwa we Mnie, przynosi owoc obfity.

(J 15, 4. 5b)


Serdecznie zapraszamy na wirtualny spacer po naszej parafii.